Väsby

Grundades måndag 5 april 1976
Klubb 13080 - Distrikt 2350 - Charternummer

Det här är historien om hur Rotary i Upplands Väsby först är en klubb sedan två och sedan åter en.

  Rotary har sedan den första klubben som bildades i Chicago 1905 växt genom att liksom celler
förökats sig genom delning.Det sker genom att en moderklubb bildar, chartrar, en dotterklubb.

1974 chartrade Sollentuna Rotaryklubb Upplands Väsbyklubben. Den första presidenten,
charterpresidenten, var Lars Tyrefors. Även på den tiden var det en stor ära att bli invald i en Rotaryklubb. Varje medlem skulle då
också erhålla en klassifikation, som beskrev yrket. Och fram till början på tvåtusentalet fick
klubben endast ha en medlem per yrkeskategori. President Tyrefors lyckades få ihop en klubb
med tandläkare, apotekare, bokhandlare, bankdirektörer och många andra yrkeskategorier. 
Klubben som var en lunchklubb sammanträde på en restaurang i Väsby Centrum.
På något sätt vara yrkeslivet mindre stressigt och sammanträdena fick vara i en och
en halv timme. Längre fram kortades den tiden ner till en timme. När Upplands Väsby 1984
fick sitt första hotell, Scandic Hotell (lilla blå) flyttade mötena dit.   Klubben växte och 1993 blev klubben för stor för att den för klubben så viktiga kamratskapen
blev svår att bibehålla. 1994 togs därför beslutet att en ny klubb skulle Chartras.
1990 hade ett nytt hotell byggts, Scandic Bredden, (Scandic Infra City).
Det var därför naturligt att den nya klubben skulle förlägga sina möten där.
Kontakt togs med Sollentunaklubbarna och upptagningsområdet för klubben skulle vara
Upplands Väsby samt den del av Breddens industriområde, som ligger i Sollentuna

Den nya klubben Upplands Väsby Bredden blev en frukostklubb och med charterpresident
Ulf Ahldén. Eftersom Scandic Bredden är ett riktigt lyxhotell kändes det som mer prestigefullt
att även lunchklubben hade sina möten där. Efter något år visade det sig att frukostmötena
fungerade bättre på ”lilla blå” och Upplands Väsby Bredden flyttade sina möten dit. 
I tjugofem år fanns det nu två välfungerande klubbar i Upplands Väsby.
Klubbarna samarbetade och genomförde många projekt tillsammans, framför allt på
klubbtjänstens område med gemensamma sociala aktiviteter.   En bit in på 2000-talet började ett medlemstapp i båda klubbarna.
En utveckling som drabbat i stort sett hela landets föreningsrörelse.
Då blev det en naturlig utveckling att en sammanslagen klubb nu skulle bli av en bra   2021 blev därför två klubbar återigen en och nu med namnet Väsby Rotaryklubb.

 

KLUBBARNAS PRESIDENTER

Upplands Väsby Rotaryklubb                  Upplands Väsby Bredden Rotaryklubb

1975 - 1976 Lars Tyrefors                       1995 - 1996 Ulf Ahldén

2019 - 2020 Johan Magnusson               2020 - 2021 Jan Holmberg

 

 Väsby Rotaryklubb
 2022 – 2023 Susanne Sundell

Medlemmar

Aktiva medlemmar 32
- Herrar 30
- Damer 2
Paul Harris Fellow 7
Gästande rotarianer 1
Hedersmedlemmar 1
Andra kontakter 1

Adress

AA
1000 AA
Sverige

vasby@rotary.se