President

måndag 23 maj 2022

Välkommen till Väsby Rotaryklubb 2022-2023

Gemenskap – Engagemang – Utveckling

 

Den14 januari tillträdde jag som President för Väsby Rotaryklubb

 

Det ska bli fantastiskt roligt att få vara med att utveckla vår klubb och inte minst gå i min fars (Björn Ekman) fotspår som var med och startade Rotary i Upplands Väsby

 

Min bakgrund

Jag har en lång yrkeskarriär inom förskola och skola där jag har arbetat som rektor under många år. Jag är utbildad förskollärare men förstod att jag ville utforska mitt ledarskap vilket ledde mig till rektorsutbildningen och andra liknande utbildningar. Jag har alltid varit en föreningsmänniska tex inom scouter och linedance. Och nu även Rotary som har ett grundbudskap ”service above self ” vilket innebär att erbjuda service till andra genom projekt både lokalt och globalt. Rotary är ett naturligt val för mig då ett medlemskap i Rotary innebär så många möjligheter både i Sverige och ute i världen.

 

Blicka framåt! Inriktning

 

-       Kommunisera vad Rotary och Väsby Rotary värderingar innebär

-       vitalisera och stärka klubben

-       utveckla och ta tillvara medlemmarnas ambitioner 

-       yrkesklubb med stort samhällsengagemang

 

Det ska bli spännande att tillsammans med alla er medlemmar fortsätta att vitalisera vår verksamhet med olika aktiviteter och projekt. Min ambition är också att arbeta för att öka antalet medlemmar. Att synas, göra andra medvetna om att vi finns och vad vi gör är en stor utmaning.

Glädjande är att det finns ett stort engagemang och intresse för att arbeta med projekt och delta på möten fysiskt eller genom hybrid. Något som har framhållits är att våra föredrag är intressanta och håller hög kvalité. Det ska vi fortsätta sträva efter. 

 

En viktig anledning till att vara med i vår klubb är kamratskapet, gemenskapen och glädjen i att mötas! Detta kan vi alla bidra till genom att vara flitiga deltagare direkt eller via zoom. 

 

Till sist vill jag säga att jag är jätteglad över att vara medlem i Rotary ”Together we can” och ”People of action” är uttryck som sporrar mig och jag tror oss alla, att göra vår verksamhet och klubb åtråvärd!

 

Väl mött!

Susanne Sundell

President

 

Du välkommen, som gäst för att erhålla kunskap om vad vi sysslar med.
Mer information om Rotary hittar du på webbsidorna för Rotary i Sverige samt Rotary International.
Har du frågor eller funderingar?
Tveka inte att höra av dig till oss https://www.rotary.se/vasby