Flygvapnets verksamhet vid F16, Upplands flygflottilj

fredag 3 mars 2023 07:15 - 08:30 , Scandic InfraCity Bredden, Kanalvägen 10.
Talare:

Överste Pernille Undén

Informerar om verksamheten vid F16 samt rollen som garnisonschef.

Vill ni följa mötet klicka på länken på hemsidanRegistrering


Registrering fram till : Ingen tidsfrist

Max. antal deltagare: 50

Medlemmar: Logga in innan registrering.
Logga in innan inskrivning